Jönköping - Helsingborg

Europabanan ska byggas i anslutning till E4:an

När Sverige planerar för en höghastighetsbana från Stockholm till Hamburg är det självklara valet att bygga längs E4 mellan Jönköping och Helsingborg, för att sedan gå vidare till Malmö och Köpenhamn.

En höghastighetsbana ger positiva effekter för hela landet. Den ger ökat utrymme för regional tågtrafik och goda förutsättningar för ett dynamiskt näringsliv, en växande arbetsmarknad och ökad tillgänglighet till utbildning.

Senaste nytt
This is the right content